Konkurs dla uczniów kl. II szkół podstawowych

Filia nr 1-Oddział dla Dzieci zaprasza do udziału w konkursie plastycznym, uczniów  kl. II stalowowolskich szkół podstawowych pt. „Ilustracje do utworów Wandy Chotomskiej – pisarki, dzięki której u dzieci pojawia się uśmiech”.
Celem konkursu jest zapoznanie uczniów z życiem i twórczością autorki, rozbudzenie zainteresowań czytelniczych, które zostaną wyrażone w twórczości plastycznej.
Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną, w formacie A4. Komisja konkursowa będzie oceniać oryginalność, samodzielność, estetykę oraz różnorodność wykorzystanych materiałów i technik plastycznych.
Każda praca powinna zawierać: imię i nazwisko autora, tytuł pracy, nazwę i adres szkoły, do której uczęszcza uczeń. Prace i zgody na wykorzystanie danych osobowych oraz wizerunku dziecka, podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego

Prace należy składać w Filii nr 1-Oddział dla Dzieci, ul. Staszica 14 w Stalowej Woli do 7 października 2019 r.

Dołącz do Nas !

Powiązane Artykuły