#Koronawirus: Placówki oświatowe zamknięte do 25 marca

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 12 do 25 marca w całym kraju zostały zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w placówkach oświatowych publicznych i prywatnych.

Dwa pierwsze dni to okres przejściowy – w tym czasie w szkołach i przedszkolach będą organizowane zajęcia opiekuńcze.

Podczas konferencji, 11 marca, premier podkreślił, iż podjęte działania służą spowolnieniu rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Dwutygodniowa kwarantanna i przerwa w nauce to nie jest jednak czas ferii. W tym czasie uczniowie szkół, w miarę dostępnych możliwości jakie zapewniają szkoły, kontynuują naukę w trybie zdalnym. Ważne jest również aby ten czas spędzić w izolacji i nie spędzać go w grupie np. w galeriach handlowych.

Zawieszone zostają również zajęcia dydaktyczne na uczelniach wyższych. Władze uczelni są zobowiązane w tym czasie zapewnić studentom zajęcia online.

Dołącz do Nas !

Powiązane Artykuły