MEGALITY w Polsce

Na wystawie „Megality w Polsce. Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych” zaprezentujemy fenomen, jakim jest megalityczny obrządek pogrzebowy. Związane z nim obiekty zachowane do dziś na ziemiach polskich i w innych miejscach naszego globu zachwycają swoją wielkością, pięknem oraz tajemniczością. Budowle megalityczne są dziś najbardziej spektakularnymi, znanymi pozostałościami kultur istniejących przed tysiącami lat. Miejsca takie jak Stonehenge w Wielkiej Brytanii czy Newgrange w Irlandii pobudzają ciekawość i działają na wyobraźnię.

Wystawa ma w głównej mierze charakter ilustracyjny. Wśród prezentowanych obiektów znajdzie się ceramika (szczególną kategorię zabytków stanowić będą naczynia stanowiące wyposażenie grobowe), krzemienne, kamienne i kościane narzędzia pracy oraz przedmioty codziennego użytku, ale też kopie zabytków krzemiennych i repliki naczyń. Wyjątkowe prezentowane tu znalezisko to dwa unikatowe pierścienie bursztynowe z grobowca megalitycznego w Łupawie (woj. pomorskie).  Plansze informacyjne, filmy i animacje komputerowe będą cennym uzupełnieniem do eksponowanych zabytków.

Zabytki na wystawę pochodzą ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, Wydziału Archeologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.

Kuratorka wystawy: Monika Kuraś | Aranżacja: BUDCUD

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:
Wydarzenie już się rozpoczęło
Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
|||::
Muzeum Regionalne
ul. Sandomierska 1 37-450 Stalowa Wola

Dołącz do Nas !

Powiązane Artykuły