Wystawa malarstwa Marzeny Kaspieruk

W przestrzeni wystawienniczej Iluzjon Art Cafe przy Sandomierskim Centrum Kultury regularnie pokazywana jest twórczość artystyczna. W październiku będziecie to wystawa malarstwa Marzeny Kaspieruk zatytułowana „Zainicjować zakres sztuki”.

Marzena Kaspieruk jest absolwentką Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie na kierunku malarstwo w pracowni prof. Walentego Wróblewskiego.
Jej obrazy wystawiane były w kraju i za granicą. Wystawa malarstwa zatytułowana „Zainicjować zakres sztuki” jest odzwierciedleniem osobistych refleksji, metafor i emocji, które stały się impulsem i inspiracją. Autorka posługuje się metodą przedstawienia malarskiego, które określa mianem „malarstwa intuicyjnego” i jest to najbliższa jej forma artystycznej ekspresji. 

|||::
Rynek 25/26, 27-600 Sandomierz

Dołącz do Nas !

Powiązane Artykuły